please wait, site is loading

Biyografisi

BİYOGRAFI/HAYAT HİKAYESİ

• Bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılara byografi denir. Biyografilerde amaç o kişiyi tüm yönleriyle (hayatı, eserleri, kişiliği, görüşleri vs.) tanıtmaktır.
• Biyografi; açık, sade bir dille, anlatılan kişinin devrini, çevresini dikkate alarak yazılır.
• Biyografi yazılmadan önce çok geniş bir araştırma yapılması gereklidir. Yazı yazılacak kişinin yaşamı ile
ilgili her türlü bilgi, belge, haber, yazı ve fotoğraflar araştırılır ve tüm ayrıntılara ulaşılır.
• Biyografiler, tarafsız ve gerçekçidir.
• Biyografiler de asılsız bilgiye yer verilmez.
• Gereksiz ayrıntılar ayıklanır, bilgi verme amacı ön planda tutulur.
• Genelde açıklayıcı, ömekleyici, öğretici anlatım türleri kullanılır.
• Dil. göndergesel işlevde kullanılır.