Kurumsal

Lorem Ipsum, dizgi ve baskĂ˝ endüstrisinde kullanĂ˝lan mĂ˝gĂ˝r metinlerdir. Lorem Ipsum, adĂ˝ bilinmeyen bir matbaacĂ˝nĂ˝n bir hurufat numune kitabĂ˝ oluĂľturmak üzere bir yazĂ˝ galerisini alarak karýþtĂ˝rdýðý 1500'lerden beri endüstri standardĂ˝ sahte metinler olarak kullanĂ˝lmýþtĂ˝r. BeĂľyüz yĂ˝l boyunca varlýðýnĂ˝ sürdürmekle kalmamýþ, aynĂ˝ zamanda pek deĂ°iĂľmeden elektronik dizgiye de sĂ˝çramýþtĂ˝r. 1960'larda Lorem Ipsum pasajlarĂ˝ da içeren Letraset yapraklarĂ˝nĂ˝n yayĂ˝nlanmasĂ˝ ile ve yakĂ˝n zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayĂ˝ncĂ˝lĂ˝k yazĂ˝lĂ˝mlarĂ˝ ile popüler olmuĂľtur

Yinelenen bir sayfa içeriĂ°inin okuyucunun dikkatini daĂ°Ă˝ttýðý bilinen bir gerçektir. Lorem Ipsum kullanmanĂ˝n amacĂ˝, sürekli 'buraya metin gelecek, buraya metin gelecek' yazmaya kĂ˝yasla daha dengeli bir harf daĂ°Ă˝lĂ˝mĂ˝ saĂ°layarak okunurluĂ°u artĂ˝rmasĂ˝dĂ˝r. Ăžu anda birçok masaüstü yayĂ˝ncĂ˝lĂ˝k paketi ve web sayfa düzenleyicisi, varsayĂ˝lan mĂ˝gĂ˝r metinler olarak Lorem Ipsum kullanmaktadĂ˝r. AyrĂ˝ca arama motorlarĂ˝nda 'lorem ipsum' anahtar sözcükleri ile arama yapĂ˝ldýðýnda henüz tasarĂ˝m aĂľamasĂ˝nda olan çok sayĂ˝da site listelenir. YĂ˝llar içinde, bazen kazara, bazen bilinçli olarak (örneĂ°in mizah katĂ˝larak), çeĂľitli sürümleri geliĂľtirilmiĂľtir. 

Lorem Ipsum, dizgi ve baskĂ˝ endüstrisinde kullanĂ˝lan mĂ˝gĂ˝r metinlerdir. Lorem Ipsum, adĂ˝ bilinmeyen bir matbaacĂ˝nĂ˝n bir hurufat numune kitabĂ˝ oluĂľturmak üzere bir yazĂ˝ galerisini alarak karýþtĂ˝rdýðý 1500'lerden beri endüstri standardĂ˝ sahte metinler olarak kullanĂ˝lmýþtĂ˝r. BeĂľyüz yĂ˝l boyunca varlýðýnĂ˝ sürdürmekle kalmamýþ, aynĂ˝ zamanda pek deĂ°iĂľmeden elektronik dizgiye de sĂ˝çramýþtĂ˝r. 1960'larda Lorem Ipsum pasajlarĂ˝ da içeren Letraset yapraklarĂ˝nĂ˝n yayĂ˝nlanmasĂ˝ ile ve yakĂ˝n zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayĂ˝ncĂ˝lĂ˝k yazĂ˝lĂ˝mlarĂ˝ ile popüler olmuĂľtur

Yinelenen bir sayfa içeriĂ°inin okuyucunun dikkatini daĂ°Ă˝ttýðý bilinen bir gerçektir. Lorem Ipsum kullanmanĂ˝n amacĂ˝, sürekli 'buraya metin gelecek, buraya metin gelecek' yazmaya kĂ˝yasla daha dengeli bir harf daĂ°Ă˝lĂ˝mĂ˝ saĂ°layarak okunurluĂ°u artĂ˝rmasĂ˝dĂ˝r. Ăžu anda birçok masaüstü yayĂ˝ncĂ˝lĂ˝k paketi ve web sayfa düzenleyicisi, varsayĂ˝lan mĂ˝gĂ˝r metinler olarak Lorem Ipsum kullanmaktadĂ˝r. AyrĂ˝ca arama motorlarĂ˝nda 'lorem ipsum' anahtar sözcükleri ile arama yapĂ˝ldýðýnda henüz tasarĂ˝m aĂľamasĂ˝nda olan çok sayĂ˝da site listelenir. YĂ˝llar içinde, bazen kazara, bazen bilinçli olarak (örneĂ°in mizah katĂ˝larak), çeĂľitli sürümleri geliĂľtirilmiĂľtir.

 

Kurumsal | Ürünler | Foto Galeri | Video Galeri | Blog | Download | Ýletiţim
© Copyright Ornek Site
 
     
>