Haber baţlýđý

Lorem Ipsum, dizgi ve baskĂ˝ endĂĽstrisinde kullanĂ˝lan mĂ˝gĂ˝r metinlerdir. Lorem Ipsum, adĂ˝ bilinmeyen bir matbaacĂ˝nĂ˝n bir hurufat numune kitabĂ˝ oluĂľturmak ĂĽzere bir yazĂ˝ galerisini alarak karýþtĂ˝rdýðý 1500'lerden beri endĂĽstri standardĂ˝ sahte metinler olarak kullanĂ˝lmýþtĂ˝r. BeĂľyĂĽz yĂ˝l boyunca varlýðýnĂ˝ sĂĽrdĂĽrmekle kalmamýþ, aynĂ˝ zamanda pek deĂ°iĂľmeden elektronik dizgiye de sýçramýþtĂ˝r. 1960'larda Lorem Ipsum pasajlarĂ˝ da içeren Letraset yapraklarĂ˝nĂ˝n yayĂ˝nlanmasĂ˝ ile ve yakĂ˝n zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sĂĽrĂĽmleri içeren masaĂĽstĂĽ yayĂ˝ncĂ˝lĂ˝k yazĂ˝lĂ˝mlarĂ˝ ile popĂĽler olmuĂľtur. 

aygĂ˝n inancĂ˝n tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcĂĽklerden oluĂľmaz. Kökleri M.Ă–. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatĂ˝na kadar uzanan 2000 yĂ˝llĂ˝k bir geçmiĂľi vardĂ˝r. Virginia'daki Hampden-Sydney College'dan Latince profesörĂĽ Richard McClintock, bir Lorem Ipsum pasajĂ˝nda geçen ve anlaþýlmasĂ˝ en güç sözcĂĽklerden biri olan 'consectetur' sözcĂĽĂ°ĂĽnĂĽn klasik edebiyattaki örneklerini incelediĂ°inde kesin bir kaynaĂ°a ulaĂľmýþtĂ˝r. Lorm Ipsum, Çiçero tarafĂ˝ndan M.Ă–. 45 tarihinde kaleme alĂ˝nan "de Finibus Bonorum et Malorum" (Ăťyi ve KötĂĽnĂĽn Uç SĂ˝nĂ˝rlarĂ˝) eserinin 1.10.32 ve 1.10.33 sayĂ˝lĂ˝ bölĂĽmlerinden gelmektedir. Bu kitap, ahlak kuramĂ˝ ĂĽzerine bir tezdir ve Rönesans döneminde çok popĂĽler olmuĂľtur. Lorem Ipsum pasajĂ˝nĂ˝n ilk satĂ˝rĂ˝ olan "Lorem ipsum dolor sit amet" 1.10.32 sayĂ˝lĂ˝ bölĂĽmdeki bir satĂ˝rdan gelmektedir. 


Diđer Haberler

Haber baţlýđý
Lorem Ipsum, dizgi ve baský endüstrisinde kullanýlan mýgýr metinlerdir. Lorem Ipsum, adý bilinmeyen bir matbaacýnýn bir hurufat numune kitabý oluþturmak üzere bir yazý galerisini alarak karýþtýrdýðý 1500'lerden beri endüstri standa
Kurumsal | Ürünler | Foto Galeri | Video Galeri | Blog | Download | Ýletiţim
© Copyright Ornek Site
 
     
>